Akeeba Backup

App Akeeba Backup giúp cho việc backup trên website cực kỳ đơn giản và dễ dàng.

Component

Module

Plugin

Giới thiệu

Akeeba Backup Core is là app Giúp cho việc tạo bản sao lưu (backup) và phục hồi một cách trực quan dễ dàng từ và câu trang Quảng Trị admin. Với app này bạn sẽ bớt được các thao tác đăng nhập vào hosting server, cùng hàng loạt các thao tác phức tạp khác để backup dữ liệu.

 

 

Akeeba Backup

License: GPLv2 or later

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,Joomla 4 beta,XiroWeb Platform 3

Downnload