Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24

  • XiroWeb
  • 05 Tháng 3 2021

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24.

Xiroweb Platform là mã nguồn hỗ trợ thiết kế web được xây dựng hướng tới thân thiện và dễ sử dụng cho người Việt Nam. Xiroweb Platform 3.9.24 thực hiện các bổ sung cho thành phần admin, bổ sung giao diện Xirostart được xây dựng trên bộ nguồn boostrap 3. 

Trong các phiên bản kế tiếp, đội ngũ chúng tôi sẽ bổ sung sẵn các dữ liệu mẫu và web mẫu tiếng Việt, giúp cho việc học sử dụng và triển khai thi công web nhanh hơn.

Trân trọng!