Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25

  • XiroWeb
  • 10 Tháng 4 2021

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25.

Xiroweb Platform 3.9.25 bao gồm:

- Các nâng cấp mã nguồn lõi trên nền tảng Joomla 3.9.25

- Giao diện XiroStart giờ đây đã có tính năng cài đặt dữ liệu DEMO sample.

- Cải thiện bản ngôn ngữ tiếng Việt Nam.

- Bổ sung các cải tiến UI/UX.

 

- Bổ sung các cập nhật tính năng và các bug.

Trân trọng!