Xiroweb Platform 3.9.26.2 đã được Release

  • XiroWeb
  • 14 Tháng 5 2021

Xiroweb xin thông báo bản nâng cấp nhỏ phiên bản cho phiên bản 3.9.26 được được thực hiện. Và được Release với version là Xiroweb Platform 3.9.26.2.

Phiên bản này bạn sẽ dễ dàng chọn điểm neo (position) trong phần quản lý module của giao diện. Bạn sẽ thuận tiện hơn và trực quan hơn khi chọn điểm neo trực tiếp trên giao diện hiện tại.

 

Một tính năng bổ sung là khi đăng nhập bằng tài khoản của bạn, các module sẽ có liên kết để giúp bạn chỉnh nhanh các module trong trang administrator. Rê chuột vào một module, click vào icon sửa để mở module cần chỉnh sửa. Chức năng này rất thuận tiện và rất nhanh để chỉnh sửa các module từ trang web chính của bạn.

 

 

 

Trong bản nâng cấp này chúng tôi cũng fix một số lỗi nhỏ liên quan đến giao diện. 

-/-