HOSTING

Cloud hosting - Gói Starter

35,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
300 MB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
10
Email
10
FTP
Không giới hạn
Database
1
Addon domain
_0_
Park domain
3

Cloud hosting - Gói Cá nhân

55,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
1 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
1
Addon domain
_0_
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Cá Nhân++

75,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
2 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
2
Addon domain
_0_
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Bán Chuyên Nghiệp

110,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
6 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
3
Addon domain
1
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Chuyên Nghiệp

150,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
8 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
5
Addon domain
2
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Chuyên Nghiệp ++

250,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
15 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
8
Addon domain
3
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Doanh Nghiệp

310,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
20 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
10
Addon domain
3
Park domain
Không giới hạn

Cloud hosting - Gói Thương Mại Điện Tử

420,000 ₫ / tháng
Giảm giá:
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Dung lượng
30 GB
Băng Thông
Không giới hạn
Sub-domain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
FTP
Không giới hạn
Database
15
Addon domain
5
Park domain
Không giới hạn