Hoàn thành phát triển phiên bản GigaCMS Pro 4

  • xiroweb
  • 29 Tháng 8 2018

xiroweb xin hân hạnh thông tin, đội ngũ của chúng tôi đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng phiên bản giải pháp website GigaCMS Pro 4. 

 

 GigaCMS Pro 4

GigaCMS Pro 4 là hệ thống lõi sử dụng để xây dựng & phát triển website, thiết kế web chuyên nghiệp cỡ vừa và lớn. Đội ngũ xiroweb đã dành thời gian 18 tháng để tập trung xây dựng, và đã hoàn thiện để đưa vào xây dựng các website cho các dự án riêng của xiroweb và xây dựng website cho khách hàng có nhu cầu.

GigaCMS Pro 4 mạnh mẽ - linh hoạt - hỗ trợ tối đa cho hoạt động mở rộng, phát triển, nâng cấp website theo quy mô hoạt động, và theo sự phát triển của công nghệ. iii

Nền tảng mạnh cho những bước đi vững chắc

GigaCMS Pro 4 là nền tảng để chúng tôi hướng đến các mục tiêu lớn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các dịch vụ chuyên sâu trên nền tảng GigaCMS Pro 4 để phục vụ khách hàng bao gồm các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, dịch vụ thông tin.

GigaCMS Pro 4 - phục vụ khách hàng tốt hơn

Với 7 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển website, trước đây chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi hỗ trợ khách hàng bổ sung thêm chức năng, thêm tiện ích, nâng cấp hệ thống.

Các hệ thống cũ cũng như của các đơn vị khác phải mất nhiều thời gian học sử dụng website, khó khăn khi người quản trị website muốn thay đổi điều chỉnh các thành phần.

GigaCMS Pro 4 chúng tôi xây dựng hệ thống quản trị đơn giản hơn cho khách hàng khi sử dụng. Giúp khách hàng sử dụng website dễ dàng và thuận tiện nhất. Các khách hàng đặt hàng theo dịch vụ nhận thiết kế web chuyên nghiệp với xiroweb, các website đều được xây dựng trên nền tảng GigaCMS Pro 4.

-/-