Email doanh nghiệp

Hướng dẫn này chỉ dành cho tài khoản email zoho có quyền admin. Hướng dẫn cách vào hệ thống quản trị để tạo email, xóa email và chỉnh sửa các thiết lập.

Bài viết này hướng dẫn các bước đăng ký sử dụng dịch vụ email của ZOHO cho tên miền riêng của bạn. Ví dụ bạn đang sở hữu domain www.ngaydeptroi.com, bạn có thể tạo các email như support@ngaydeptroi.com, thoitiet@ngaydeptroi.com hoặc bất cứ tên email nào bạn muốn.

Bài viết này hướng dẫn các bước đăng nhập và sử dụng dịch vụ mail riêng với dịch vụ email ZOHO. Yêu cầu là bạn đã có thông tin tài khoản email đã được tạo và cấp phát cho bạn.