Giới thiệu joomla

Joomla là gì và Joomla dùng để làm gì

Bài viết này dành cho người lần đầu tiên tìm hiểu về joomla, lần đầu tiên tìm hiểu về làm web. Và cùng tìm hiểu xem joomla có những tính năng gì hay cho bạn mà joomla được xem là môt trong những hệ thống làm web hàng đầu thế giới vậy.

Có nên chọn joomla để làm web

Tác giả Nguyễn Tiến Dũng - xây dựng nội dung hướng dẫn này - đã làm web hơn 10 năm, dựa trên nhiều mã nguồn khác nhau, nên cũng có những hiểu biết để chỉ cho bạn thấy: joomla có phù hợp với bạn để làm web hay không?