Hướng dẫn Joomla

Wordpress và joomla, cái nào chạy nhanh hơn

Khi bạn tìm hiểu làm web động thì luôn có một sự so sánh không hề nhẹ giữa Wordpres và Joomla. Bài viết này đi sâu hơn một tí về chuyên môn để làm rõ thêm Wordpress và Joomla cái nào nhanh hơn cái nào. Phần này có phân tích chuyên sâu hơn về mặt kỹ thuật lập trình một tí, để bạn hiểu được vấn đề.