Hướng dẫn

Quyền hành của bạn: Phân quyền truy cập, ai được phép xem

Xem hết bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách tạo danh mục tin chỉ dành riêng cho thành viên trên website của bạn. Bạn cũng biết cách thiết lập các module chỉ xuất hiện khi thành viên đăng nhập. Và bạn cũng biết cách để đặt các banner quảng cáo cho khách truy cập bình thường, còn thành viên đã đăng nhập sẽ không thấy quảng cáo nữa.