Bài thực hành joomla 1.0: Phần chuẩn bị - đăng ký nhanh một website joomla để thực hành

  • XiroWeb
  • 25 Tháng 2 2020

Hướng dẫn đăng ký Đăng ký một website joomla sẵn có để thực hành; đây là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để các bạn mới làm web sử dụng joomla. 

Bạn lưu ý là đăng ký web nhanh với joomla chỉ khi bạn mới tìm hiểu và muốn biết mặt mũi joomla như thế nào, hoặc bạn chưa thể cài đặt server ảo ngay được. Thời gian tồn tại của web trên Launch.joomla.org khá là ngắn, nên nếu bạn đã thích hoặc muốn làm web dựa trên joomla rồi thì nên cài đặt luôn server ảo rồi cài đặt joomla cho thuận lợi nhé. 

 

Chuyển hướng:

Nếu bạn đã thích và muốn làm web bằng joomla, Bạn không cần đăng ký web nhanh trên Launch.joomla như phần hướng dẫn bên dưới nữa. Mà chuyển sang các hướng dẫn sau:

 

 

Bước đăng ký web nhanh với Launch.joomla.org

Đầu tiên bạn vào trang này https://launch.joomla.org/, đây là trang tạo web nhanh bằng joomla do joomla.org, tổ chức xây dựng nên joomla cung cấp. 

 

 

 

Và đây là trang quản trị của nhà cung cấp dịch vụ


 

Truy cập website vừa mới tạo

Click vào địa chỉ website của bạn từ trang quản lý, như trên hình là xiroweb.joomla.com và kết quả đây. Đây là trang web mà người truy cập bình thường sẽ thấy. 

 

Xử lý sự cố, một số bạn sẽ gặp tình trạng hiện lên thông báo như này. Bạn xử lý như hướng dẫn trên hình nha. 

 

 


Vào trang administrator (trang quản trị cấp cao) - còn gọi là Backend

Đây là trang chỉ có bạn mới truy cập được, là cái tủ của bạn đó, mọi thứ bạn sẽ vào đây để sắp xếp nhé.

Sự cố: nếu bạn vào trang quản trị mà thấy yêu cầu login, hoặc đang sử dụng mà yêu cầu login, thì bạn vào trang quản lý của cloudaccess click lại vào button Manage Login thôi.

Và chúng ta đã có một website và trang quản trị joomla để thực hành rồi đó.

Mời các bạn bắt đầu với các thao tác thực tế đầu tiên với joomla.

 


Phần bổ sung thêm 

Thông tin email gửi về cho bạn

Nguyễn Tiến Dũng - xiroweb