Bản fix Chuyển đổi tiêu đề tiếng việt sang alias không dấu

Được tính hợp mặc định trên XiroWeb Platform. 

Plugin

Info Bản fix Chuyển đổi tiêu đề tiếng việt sang alias không dấu

  • Free
  • Include: Plugin
  • Compatibility: J3
  • Developer: Xiroweb.com

Download

Với các đơn vị sử dụng hệ thống joomla trước đây nên sử dụng gói cài đặt này. Các gói ngôn ngữ mặc định và gói ngôn ngữ Việt Nam được cài trực tiếp từ hệ thống joomla chuyển đổi không trọn vẹn. 
Khi thiết kế web bằng joomla, bạn gặp vấn đề khi nhập tiêu để bằng tiếng Việt, phần alias tự động tạo ra bị chuyển đổi sang không dấu không trọn vẹn, làm cho url đường dẫn trông rất xấu. Bản fix này của XiroWeb giúp việc chuyển đổi tiếng Việt sang alias trọn vẹn và đầy đủ hơn.

 

Hướng dẫn

Sau khi tải về, giải nén và upload vào thư mục gốc cài đặt joomla. Nếu khi nâng cấp các phiên bản joomla hoặc cài mới ngôn ngữ tiếng Việt, nếu alias chuyển đổi không trọn vẹn bạn cần tải lại file này và upload trở lại.