Module Xiroweb Features Block

Xiroweb Features Block: là module giúp bạn tạo ra giao diện đẹp trên website của bạn. Giao diện này được xây dựng dựa trên Bootstrap 5. Tương thích J!4.3

Module

Info Module Xiroweb Features Block

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 3.5

Phiên bản 3.5 tương thích J!4.3