Sau khi bạn cài đặt Xiroweb Platform, trên thanh địa chỉ luôn có index.php kèm theo trên thanh địa chỉ. Các web hiện đại thì địa chỉ url luôn cần phải đẹp và loại bỏ các thành phần dư thừa khỏi thanh địa chỉ. Và chúng ta sẽ thiết lập để index.php biến mất khỏi URL trên website của chúng.

Bạn có thể xem hình ảnh minh hoạ để thấy trước và sau khi thiết lập, index.php đã được loại bỏ trên thanh địa chỉ như thế nào.

Để thiết lập được URL đẹp và loại bỏ được index.php bạn thực hiện như sau.

A. Các bước thực hiện loại bỏ index.php khỏi URL, tạo URL đẹp

 1. Đổi tên file htaccess.text thành .htaccess

 .htaccess

 

Hãy lưu ý tên file, và vị trí dấu chấm và dòng nội dung phía sau.

Bạn cần đăng nhập vào trình quản lý file trên server/hosting và thực hiện việc đổi tên file này.

Nơi vào phần quản lý file của cPanel

Nơi vào phần quản lý file của cPanel

 

 2. Thiết lập tại trang quản trị cấp cao administrator

Mở trang quản trị cấp cao administrator, vào menu Hệ thống >> Cấu hình chung

Tại tab Fronted - web chính, chọn YES vào field Use URL Rewiting. 

Mở trang web chính, bấm về trang chủ để tải lại trang mới và click vào các menu, để xem kết quả. Bạn đã hoàn thành các bước để loại bỏ index.php khỏi thanh địa chỉ.

Nếu có sự cố, hãy xem tiếp các hướng dẫn bên dưới.  

 

 

B. Hướng dẫn xử lý sự cố khi loại bỏ index.php khỏi URL để giúp tạo URL đẹp.

1. Toàn bộ trang web chính bị lỗi Internal Server Error

Lỗi này sinh ra khi server của bạn có thể thiếu mod_rewrite module (Apache), đây là thành phần của server/hosting, bạn nên liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ server/hosting để cài đặt mod_rewrite vào server. Trong lúc chờ đợi được xử lý, bạn có thể vào administrator và tắt chức năng Use URL Rewriting đi.

 

2. Trang chủ trang web chính vẫn chạy bình thường, nhưng vào các menu, trang con bị lỗi.

Thường thì lỗi này xảy ra khi website của bạn nằm trong folder con, không phải folder gốc của hosting.

Xác định Website nằm ở folder gốc hay folder con trên server

Trên server folder gốc là folder mặc định để đặt mã source code, thường là /public_html/ hoặc /htdocs/, 

Nếu bạn đặt mã nguồn trong một folder bên dưới folder gốc, bạn cấn lưu ý vị trí folder con này để điền vào file .htaccess

Lúc này bạn cần phải tác động vào code trên file .htaccess, Mở file .htaccess từ trình quản lý file của server/hosting và sửa các dòng code sau

Tìm đến dòng

Dòng code cần thay đổi là 

# RewriteBase /

Bỏ đấu # đi và thêm vào phía sau RewriteBase / folder con

RewriteBase /folder_con/

 

Lưu ý, có 2 dấu xẹt /, và folder_con là tên folder của bạn trên server/hosting

Lưu lại, và kiểm tra web chính. 

Nếu còn sự cố, hãy vào website Xiroweb, đăng ký tài khoản và gửi yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên lạc hỗ trợ bạn xử lý sự cố này. 

 

Bài kế tiếp: tìm hiểu sâu hơn về menu

Bài kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu cách menu vận hành. Menu là cách thức tuyệt vời để bạn sắp xếp mọi tài nguyên bên trong, chức năng bên trong ra trang web chính theo đúng ý đồ của bạn. 

Dustin Dzung - Xiroweb