App eXtplorer cung cấp chức năng quản lý file ngay trong hệ trang quản trị administrator, các thao tác trên file hệ thống như thay đổi tên file, di chuyển file, copy... đều có thể thực hiện với eXtplorer.

eXtplorer

App eXtplorer cung cấp chức năng quản lý file ngay trong hệ trang quản trị administrator, các thao tác trên file hệ thống như thay đổi tên file, di chuyển file, copy... đều có thể thực hiện với eXtplorer.

Component 

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm: Component
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: extplorer.net

Vì có thể dùng tương tự như trình quản lý file của server/hosting, bạn có thể dùng eXtplorer khi không thể vào trình quản lý file của server/hosting được.

Lưu ý bạn nên cẩn trọng khi làm việc với các file mã nguồn php và các file lập trình khác. Mọi thao tác sai sẽ dẫn đến website bị sự cố.