Blog

Xiroweb Platform 3.9.26.2 đã được Release

Xiroweb xin thông báo bản nâng cấp nhỏ phiên bản cho phiên bản 3.9.26 được được thực hiện. Và được Release với version là Xiroweb Platform 3.9.26.2.

Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25.

Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24.

Xiroweb Platform 3.9.26 đã được Release

Phiên bản Xiroweb Platform 3.9.26 đã được release. Trong phiên bản này chúng tôi tập trung fix các lỗi phát sinh, và tiếp tục các cải tiến giao diện giúp việc sử dụng thân thiện hơn.