Xiroweb Platform

Download mã nguồn code

MIỄN PHÍ
Xiroweb Platform là một nhánh phân phối từ mã nguồn gốc Joomla!, với các tính năng của Xiroweb Platform được bổ sung và cải tiến phù hợp với người Việt Nam.
Mã nguồn Source Code đã được sử dụng làm web với hơn 4.000.000 website. Xây dựng liên tục trong hơn 10 năm với sự tham gia của hàng ngàn lập trình viên trên thế giới.

Đây là phiên bản dành cho người Việt với ngôn ngữ tiếng Việt mặc định.

Xiroweb Platform version 5.0.0

Hạ tầng kỹ thuật để hệ thống có thể chạy:
PHP: 8.1.0 trở lên.
MySQL: 8.0.13 trở lên.
MariaDB: 10.4.0 trở lên