Các nội dung hướng dẫn ở đây đã cũ, viết cho Joomla! phiên bản 3 (không còn được sử dụng nữa). Xin chỉ đọc qua cho biết.

Các tài liệu cho phiên bản Joomla! 4 đang được XiroWeb xây dựng lại.