Module Xiroweb Headline News - Tin nhất

Tạo vùng tin nhất, tin nổi bật nhất cho trang web, Chọn một nhiều hoặc nhiều tin bài để hiển thị.

Info Module Xiroweb Headline News - Tin nhất

  • Free
  • Include:
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 4.4

Lưu ý: nếu muốn chọn nhiều tin bài mới, bấm vào dấu [+] sau đó Cập nhật (hoặc Lưu) Tin - Bài rồi mới chọn Tin Bài.