Module Xiroweb Headline News - Tin nhất

Tạo vùng tin nhất, tin nổi bật nhất cho trang web, Chọn một nhiều hoặc nhiều tin bài để hiển thị. Tương thích J!4.3

Info Module Xiroweb Headline News - Tin nhất

  • Free
  • Include:
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4, J5
Download 4.6

Lưu ý: nếu muốn chọn nhiều tin bài mới, bấm vào dấu [+] sau đó Cập nhật (hoặc Lưu) Tin - Bài rồi mới chọn Tin Bài.