Xiroweb Chèn HTML Code

App Xiroweb Chèn HTML Code giúp bạn chèn thẳng một đoạn mã html vào mã nguồn souce code trên web của bạn. Đã nâng cấp cho J!4.3

Module

Info Xiroweb Chèn HTML Code

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J3 J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 3.2.0

Một số dịch vụ lớn như google, youtube, facebook sẽ gửi cho bạn những mã html tích hợp. App này cung cấp một module để bạn chèn các đoạn code bạn muốn vào website.