Module tin tieu diem

XiroWeb - Module Tin tiêu điểm

Module Tin Tiêu điểm được XiroWeb phát triển để tạo các vùng tin tiêu điểm trên trang chủ các tin tức.  Module này bạn có thể chủ động lựa chọn article bất kỳ bằng tay, hoặc chọn các thông số để hệ thống tự động lấy bài.

Module

Thông tin Module Tin tiêu điểm

 

  • Free
  • Bao gồm: Module
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: Xiroweb.com