XiroWeb - Module Tin TRENDING

Module tạo các danh sách tin với hình ảnh nằm bên trái hoặc phải tiêu đề. Dạng tin này được dùng phổ biến trên mọi loại web từ web tin tức đến web site doanh nghiệp, website thương mại điện tử.

Module

Info XiroWeb - Module Tin TRENDING

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J3
  • Developer: Xiroweb.com

Download

Bổ sung thêm layout không kèm hình ảnh