Xiroweb Simple Slide

App Xiroweb Simple Slide cung cấp 1 module giúp bạn tạo slide ảnh chuyển động trên website.

Module

Thông tin Module Xiroweb Simple Slide

  • Free
  • Bao gồm: Module
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: Xiroweb.com