Xiroweb Simple Slide

App Xiroweb Simple Slide cung cấp 1 module giúp bạn tạo slide ảnh chuyển động trên website. Đã kiểm tra và nâng cấp cho J!4.3

Module

Info Xiroweb Simple Slide

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J3 J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 5.0.4

Phiên bản

5.0.4 

Đã kiểm tra hoạt động và nâng cấp hoạt động với J!4.3