Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Bạn vừa mới hoàn thành việc cài đặt Xiroweb Platform, mời bạn tiếp tục khám phá, làm quen và bước đầu sử dụng Xiroweb Platform.

 

 

Trang web chính (frontend) và trang quản trị cấp cao administrator (backend)

Trang web chính (frontend) là trang web mà mọi người bình thường, khách truy cập sẽ vào xem các thành phần nội dung của bạn. Trang web chính là mục tiêu xây dựng của bạn và của những người làm web. 

Trang quản trị cấp cao administrator (backend) là trang quản trị mà chỉ bạn mới có thể đăng nhập. Trang quản trị cấp cao Administrator giúp bạn xây dựng và quản lý mọi thành phần trên trang web chính.

Xiroweb platform phần quản trị cao cấp thành trang riêng để đảm bảo tính ổn định, thuận tiện trong quá trình vận hành và phát triển web. Nếu có sự cố từ trang web chính, bạn vẫn có thể truy cập trang quản trị cao cấp administrator bình thường, và từ đó dễ dàng các sự cố liên quan.

Để truy cập vào trang quản trị cao cấp, truy cập vào trang web chính và gõ thêm /administrator vào phía sau. 

Ví dụ: https://www.chao-the-gioi.com/administrator/

 Giao diện trang web chính (frontend)

 Ngay sau khi cài đặt xong Xiroweb Platform, khi bạn click mở trang web chính, giao diện đầu tiên thực sự đơn giản, sạch gọn cho bạn.

 

Truy cập trang quản trị cấp cao administrator (backend)

Click vào mở trang quản trị administrator, trang đăng nhập sẽ hiện lên cho bạn. Điền tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) mà bạn đã tạo trong bước đầu tiên khi cài đặt Xiroweb Platform. Sau khi đăng nhập, giao diện đầu tiên trang quản trị cấp cao administrator tương tự như sau.

 

Cài đặt DEMO giúp bạn tham khảo, tìm hiểu chức năng

Nếu bạn mới lần đầu sử dụng và làm quen với Xiroweb Platform, bạn nên cài đặt dữ liệu DEMO để xem các minh hoạ về cấu trúc chức năng website với Xiroweb Platform. Các bài viết kế tiếp sẽ sử dụng các dữ liệu từ dữ liệu DEMO để hướng dẫn và minh hoạ các chức năng. 

 Administrator: click chọn Giao diện, bấm chọn tiếp Giao diện bên trong menu xổ xuống. 

Chọn tiếp vào nút tuỳ biến trên giao diện xirostart

 

Bấm chọn vào tab Cài dữ liệu demo. Click chọn vào nút màu vàng Cài đặt dữ liệu demo.

 

Sau khi hệ thống cài đặt và thông báo thành công, mở trang web chính và bắt đầu khám phá các chức năng, nội dung mới được cài đặt thêm vào bạn nhé.

 

Bài tiếp theo

Sau khi cài đặt gói dữ liệu DEMO Blog, trên thanh menu có một vài thành phần cần thay đổi, bài kế tiếp Làm quen với cây Menu, và điều khiển các nhánh menu con hướng dẫn bạn thay đổi trang chủ mặc định, tắt đi vài nhánh menu con, và thay đổi vị trí các menu.

Dustin Duzng - Xiroweb

 

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5