Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

 

Bạn muốn đưa một bài viết ra trang chủ

 

Sau khi đăng bài vào website, nhiều bạn đang thắc mắc vì sao bài viết không thấy xuất hiện ở trang chủ. Bởi vì thực tế thì không phải bài viết nào các tác giả cũng muốn đưa ra trang chủ, thông thường tác giả bài viết hoặc quản trị web chỉ muốn đưa ra trang chủ một số bài thật sự đặc sắc. Chính vì vậy, mặc định sau khi gửi bài, bài viết chưa được đưa ra trang chủ. Để đưa bài viết bạn muốn ra trang chủ, bạn cần tác động vào thông số Bài nổi bật (Feature) vào các bài viết. 

Có nhiều nơi để bạn có thể đưa một bài viết ra trang chủ

1. Đánh dấu sao vào các bài viết Tại Quản lý bài viết

Vào menu Quản lý bài viết, và chọn vào dấu sao  vào bài viết mà bạn muốn đưa ra trang chủ. Những bài viết có dấu sao màu vàng  là bài đã được kích hoạt ra trang chủ thành công.

 

2. Chọn Bật (Yes) tại field Nổi bật khi ở trong form viết bài.

Bạn có thể bật chức năng đưa bài viết ra ngoài trang chủ bằng cách vào sửa từng bài, hoặc khi ở trong form tạo bài viết mới. Ngay bên cột phải chọn Yes tại field Nổi bật. 

 

Theo dõi tất cả các bài đã được dánh dấu sao Nổi bật.

Để thuận lợi khi quản lý các bài đã dược đánh dấu sao nổi bật (featured), bạn chỉ cần vào menu Bài viết nổi bật như trên hình. Tất cả bài viết đã được đánh dấu sao nổi bật xuất hiện tại đây. 

 

Bài kế tiếp: bỏ index.php ra khỏi địa chỉ  

Khi nhìn vào thanh địa chỉ của website, bạn đang thấy xuất hiện index.php, điều này thật khó chịu, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại bỏ index.php khỏi URL, giúp tạo URL đẹp.

Dustin Dzung - Xiroweb

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5