Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

 

 

Menu

Menu là những đường kết nối mang thông tin - dữ liệu từ bên trong website ra bên ngoài trang web chính. 

Menu có một đầu xuất phát từ dữ liệu bạn chỉ định từ bên trong hệ thống, và một đầu được kết nối ra bên ngoài trang web chính. Người truy cập web, chỉ thấy được những menu bạn đã tạo cho họ, và họ có thể theo các menu đó để xem các nội dung tương ứng. 

Data và dữ liệu bên trong: bên dưới dữ liệu của bạn rất nhiều, người xem web chính của bạn không thấy và không biết được trên website của bạn có những danh mục gì, dữ liệu gì. 

Họ chỉ có thể xem được những thông tin qua những menu mà bạn đã chủ động tạo. 

Hệ thống Menu và Cây Menu là công cụ cực kỳ hiệu quả giúp bạn đạt được các mục tiêu xây dựng website, tổ chức sắp xếp các nguồn tài nguyên bên trong ra đúng đối tượng sử dụng vào xem web của bạn.

Các tham số chính trên Menu 

Để tạo menu click chọn vào Cây Menu Main Menu, bấm vào nút thêm mới.

 

1. Tên nhánh Menu: tên của Menu, đặt tự do theo ý muốn của bạn.

 

2. Định danh (alias): đây là phần tạo nên địa chỉ url của bài viết hoặc của danh mục mà bạn có thể thấy trên thanh địa chỉ của trình duyệt (chrome).

3. Điểm kết nối: là điểm kết nối vào tài nguyên dữ liệu bên trong hệ thống để đưa ra trang web chính thông qua menu. Có rất nhiều điểm kết nối cho phép bạn kết nối đến từng thành phần cụ thể, rõ ràng nhất mà bạn muốn để lấy dữ liệu và chức năng bên trong. Sau khi bấm vào nút Lựa chọn, một loạt danh sách và điểm kết nối mà bạn có thể lựa chọn để sử dụng.

- Điểm kết nối có thể là nguyên cả một danh mục: khi vào xem menu, tất cả dữ liệu nội dung bài viết trong danh mục cũng sẽ được hiển thị.

- Điểm kết nối có thể là một dữ liệu đơn/một bài viết: khi vào xem menu, chỉ duy nhất dữ liệu/ bài viết được chọn sẽ hiển thị.

- Điểm kết nối có thể là các trang tính năng: khi vào menu, bạn có các tính năng cần sử dụng (ví dụ: đăng nhập, đăng ký, bài viết nổi bật...)

 

 

4. Các tham số khác:

Ngoài các tham số chính, mỗi thành phần menu còn các tham số khác để bạn điều chỉnh bổ sung cho việc hiển thị thông tin đến người truy cập.

  Khi bạn tạo một Danh mục, một menu tương ứng được tạo tự động với điểm kết nối là Danh mục - kiểu tin Blog,

 Cây menu

Trên Xiroweb Platform có cây menu mặc định là Main Menu, và thường được sử dụng làm menu chính cho website.

Cây menu thực chất tương tự như một danh mục để chứa các menu con. Tuy nhiên để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sử dụng thuật ngữ cây menu, và bên trong là các menu.

Khi đã có quá nhiều menu trên cây Main Menu, sẽ gây rối hoặc nhầm lẫn. Lúc này bạn có thể tạo thêm các cây menu khác.

 

 

 

Việc tạo cây Menu mới thuận tiện cho nhiều tình huống sử dụng, như muốn tạo mỗi ngôn ngữ một cây menu, các menu hiển thị bên cột trái, cột phải. Hoặc tạo các cây menu để tạo các menu chứa các url đẹp (Thường thấy như các trang Đăng nhập, đăng ký tài khoản, đơn hàng...)

 

Nâng cao với cây Menu

Làm sao để sử dụng một cây menu đặt vào cột phải của trang web? Gợi ý: thêm mới module menu.

 

Bài tiếp theo: tìm hiểu sự phối hợp của menu, module, giao diện 

Bạn đã tìm hiểu về menu, bài kế tiếp bạn khám phá mối liên quan giữa menu với module, menu với giao diện từ đó kết hợp để tạo nên sự biến hoá cho website của bạn.

Dustin Dzung - Xiroweb

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5