Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Xem hết bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách tạo danh mục tin chỉ dành riêng cho thành viên trên website của bạn. Bạn cũng biết cách thiết lập các module chỉ xuất hiện khi thành viên đăng nhập. Và bạn cũng biết cách để đặt các banner quảng cáo cho khách truy cập bình thường, còn thành viên đã đăng nhập sẽ không thấy quảng cáo nữa.

 

Bạn đã có những thành viên đăng ký và đăng nhập thường xuyên vào web của bạn. 

Bạn bắt đầu muốn mang đến cho những thành viên đăng nhập thêm nhiều chuyên mục thông tin hữu ích khác mà người xem không đăng nhập không thể xem được. Bạn cũng muốn gửi những thông báo quan trọng đến thành viên đã đăng nhập. Và bạn cũng muốn những thành viên đăng nhập không bị làm phiền bởi các banner quảng cáo.

Bạn cũng muốn rằng ngay trên trang chủ, có thêm vùng thông tin đặc biệt dành cho thành viên đã đăng nhập và nếu không đăng nhập thì không thấy được.

Phân quyền truy cập - ai được được phép

 Mọi thành phần trên website đều cho phép bạn xác định ai được phép truy cập - xem được: module, bài viết, danh mục, menu,...

Hãy chú ý field Truy cập:

Click vào field và chọn nhóm đối tượng được phép truy cập vào thông tin bạn đang chỉnh sửa

 

Chọn sao cho đúng?

Để chọn cho đúng bạn cần biết về các nhóm đối tượng truy cập vào web mà Xiroweb Platform phân chia. 

Guest

Là những người truy cập vào website của bạn nhưng chưa đăng nhập. Nếu một thông tin bạn chỉ định cho nhóm Guest, thì khi chưa đăng nhập sẽ thấy thông tin, còn khi đã đăng nhập vào web rồi sẽ không còn thấy thông tin nữa. 

Registered

Khi bạn chỉ định thông tin cho nhóm Registered thì tất cả các thành viên đăng nhập vào web thấy được thông tin. Còn nếu chưa đăng nhập thì không thể thấy. 

Các nhóm thành viên khác:

Thành viên trên website của bạn cũng được chia thành nhiều nhóm khác nhau nữa. 

Super Users: nhóm thành viên quản trị cấp cao nhất.  Nếu bạn là người cài đặt mã nguồn Xiroweb Platform, thì tài khoản bạn tạo lúc ban đầu khi cài đặt được xếp vào nhóm Super Users. Khi bạn chỉ định quyền truy cập cho nhóm Super User thì chỉ có bạn thấy được.

Special: là nhóm các thành viên quản trị cấp cao, những thành viên này phải do bạn (tài khoản thuộc nhóm Super User) chỉ định. Khi bạn chỉ định thông tin cho nhóm Special thì chỉ có những thành viên đang đăng nhập thuộc nhóm Special mới thấy được thông tin. 

Public

Public là dành cho tất cả các nhóm đối tượng đều xem được. Khi bạn tạo một thông tin nếu không chọn gì ở field truy cập thì Public được chọn mặc định.


Minh hoạ một số tình huống sử dụng thực tế

Chọn truy cập là Registered cho menu Hồ sơ tk

Trong bài trước chúng ta đã tạo menu Hồ sơ tk cho phép thành viên đã đăng nhập xem được thông tin tài khoản của họ. Vì nếu chưa đăng ký và đăng nhập, thì cũng chưa có thông tin hồ sơ, việc thấy menu này là dư thừa. Chính vì vậy, chúng ta chỉ mong muốn là những thành viên đã đăng nhập thấy được menu này. Chính vậy, chúng ta lúc tạo menu chúng ta chọn field truy cập là: Registered

 

 

 

 

Chọn truy cập là Registered cho Module

Hãy vào sửa một module nào đó mà bạn muốn, chọn vào field Truy cập và chọn lại giá trị là Registered. Thử đăng ký một tài khoản và đăng nhập, đăng xuất để thấy kết quả nhé.

Và tới đây bạn đã biết cách gửi thông báo quan trọng đến các thành viên đã đăng nhập rồi đó. Sử dụng module và thiết lập field truy cập là Registered.

Chọn truy cập là Registered cho Danh mục

Khi tạo danh mục, chọn field Truy cập là Registered, Lúc này khi bạn viết bài vào danh mục đó chỉ có thành viên đã đăng nhập mới xem được. Các chức năng trên website sẽ phân tích các viết thuộc về danh mục bạn vừa tạo, và sẽ không hiển thị cho người chưa đăng nhập dù bất kỳ đang xem ở đâu và ở chức năng nào.

Chọn truy cập là Guest

Trong các ví dụ ở bài trước chúng ta đã tạo ra menu Đăng ký và Đăng nhập. Nhưng chúng ta muốn rằng khi một người nào đó đã có tài khoản và đã đăng nhập thì không cần thấy hai menu Đăng ký và Đăng nhập nữa. Trong trường hợp này, chúng ta chọn vào field Truy cập giá trị là Guest.

 

 

Và tương tự, khi bạn sử dụng các module để đặt quảng cáo và không muốn tài khản đăng nhập thấy quảng cáo nữa thì chọn field là Guest.

 

Chọn truy cập là Super User

Do bạn đã là người quản trị hệ thống, nên các chức năng trên trang web chính dành cho bạn không thực sự cần thiết và quan trọng lắm. Nhưng nếu bạn làm website cho khách hàng của bạn. Mặc dù sau đó bạn bàn giao tài khoản quản trị cấp cao cho khách hàng, nhưng để tiện lợi cho khách hàng làm website của bạn, bạn sẽ tạo thêm các menu, module để khi khách hàng dùng tài khoản quản trị cấp cao đăng nhập vào trang web chính sẽ có những tiện ích riêng cho họ

Trong gói demo được cài đặt từ Xirostart, Có một số menu đã được tạo riêng cho tài khoản quản trị cấp cao nhất

Dustin Dzung - Xiroweb

 

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5