Ngoài khai thác các tính năng hiển thị thông tin, giờ đây bạn còn có thêm chức năng để cho phép khách xem web của bạn đăng ký, đăng nhập và trở thành thành viên trên hệ thống của bạn. 

Chức năng thành viên rất hữu ích và là mong muốn của rất nhiều người khi xây dựng website. Có vô số chức năng hữu dụng được triển khai cùng chức năng thành viên như:

  • Cho thành viên xem các chuyên mục thông tin riêng
  • Cho thành viên truy cập vào các tài nguyên, tài liệu đặc biệt
  • Tạo form đăng bài, gửi tin cho thành viên
  • Hoặc buộc cá nhân phải đăng nhập để theo học các bài giảng trực tuyến
  • ...

Đầu tiên, bạn cần tạo trang đăng ký tài khoản để họ nhập các thông tin đăng ký tài khoản.

Bạn cũng cần chuẩn bị trang đăng nhập, để những người đã đăng ký trước đó đăng nhập được vào hệ thống.

Nào, chúng ta bắt đầu.

Các tính năng về thành viên, đăng ký, đăng nhập, profile, cập nhật tài khoản đã được tích hợp sẵn trên Xiroweb Platform. Điều bạn cần làm là đưa các chức năng này theo cách bố trí của bạn đến người truy cập web. 

Chúng ta dùng chức năng tạo Menu để đưa các chức năng bên trong hệ thống đến với người truy cập. Bạn cũng cần xem lại các thao tác cơ bản với menu để dễ dàng hơn với phần hướng dẫn bên dưới.

Để tạo menu click chọn vào Cây Menu Main Menu, bấm vào nút thêm mới.

 

 

Có nhiều điểm kết nối chức năng bên trong của hệ thống để bạn sử dụng các chức năng Tài khoản - thành viên

 

 

Trang đăng ký thành viên

Tạo menu với điểm kết nối tới Trang đăng ký tài khoản

 

Bật chức năng cho phép đăng ký tài khoản

Mặc định Xiroweb Platform tắt chức năng đăng ký tài khoản, vì vậy sau khi tạo menu kết nối đến chức năng đăng ký tài khoản thì bạn vẫn chưa thấy trang đăng ký. 

Để bật chức năng đăng ký tài khoản, thực hiện như sau:

 

 

 

Bổ sung thêm tuỳ chỉnh để người đăng ký được kích hoạt tài khoản mới ngay và luôn sau khi bấm nút đăng ký. Thông thường  để tránh tình trạng bị spam, chúng ta thường yêu cầu thành viên đăng ký phải tự kích hoạt tài khoản qua email, hoặc tài khoản được kích hoạt bởi admin. Tuy nhiên trong bài này chúng ta tạm thời cho phép thành viên được kích hoạt luôn tài khoản ngay sau đăng ký. Chọn theo hướng dẫn như trong hình.

 

 

 

 

 

 

Trang đăng nhập

 

Tạo menu với điểm kết nối vào bên trong hệ thống như hình

 

Bài kế tiếp

Bây giờ chúng ta muốn tài khoản đã đăng nhập xem lại được thông tin họ đã đăng ký, nhưng chúng ta không muốn người chưa đăng ký thấy được cái trang này. Bài Tạo menu đến trang Profile hồ sơ cá nhân, chỉ cho tài khoản đã đăng nhập thấy menu sẽ chỉ cho bạn cách tạo và giới hạn chỉ cho người đăng ký thấy menu này nhé.

 Dustin Dzung - Xiroweb