Thêm một Danh mục

Việc thêm một danh mục khá dễ dàng.

Vào menu Quản lý danh muc, Click vào nút Thêm mới

Cơ bản nhất, bạn chỉ cần nhập Tiêu đề và Lưu là được.

 

Chức năng tạo Menu

Khi tạo Danh mục, đồng thời hệ thống cũng sẽ tạo cho bạn một Menu kết nối đến danh mục này của bạn.

 

Tạo danh mục con

Nếu bạn chọn trong danh sách của Lớp cha, danh mục bạn đang tạo sẽ trở thành danh mục con bên trong danh mục bạn chọn.

 

Thêm bài viết

 Để thêm bài viết, vào menu Nội dung > Quản lý bài viết > (Click vào nút) Thêm mới

 

Hoặc bạn có thể vắn tắt, nhanh hơn bằng cách sau

 

Form đăng bài và các thông số

Hãy lưu ý, bạn cần phải điền vào các field có dấu mũi tên. Các field còn lại sử dụng khi bạn cần tác động thêm đến cấu hình riêng cho bài viết.

Phần gõ chữ nội dung chính bài viết, có một chức năng lưu ý là Đọc tiếp. Và sẽ có một đường kẻ gạch ngang nét đứt màu đỏ để báo cho bạn biết. Phần trên màu đỏ là phần nội dung INTRO, tức phần này sẽ xuất hiện khi bài viết của bạn được trình bày ở trang danh mục cùng nhiều bài khác. Còn phần dưới, khi bạn bấm vào xem full nội dung, phần dưới mới hiển thị ra.

Trong trình soạn thảo, bạn muốn upload ảnh, bạn có thể kéo thả một file ảnh từ phần quản lý file vào trong trình soạn thảo. Hệ thống sẽ upload lên server cho bạn luôn.

 

 

 Bài kế tiếp

Bài kế tiếp hướng dẫn bạn các thao tác sử dụng giao diện để biến hoá website của bạn. Bạn sẽ được học cách thay đổi giao diện mặc định, thay đổi các tham số như logo, màu sắc. Và nâng cao một chút là sử dụng đồng thời nhiều giao diện trên web của bạn.

 

Dusting Duzng - Xiroweb Platform