Dustin Dũng
Author
Dustin Dũng

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information

Dustin Dũng là nhà phát triển Web và công nghệ thông tin. Có nhiều kinh nghiệm làm việc với các hệ thống lập trình bằng php, SQL. Đã thực hiện qua các dự án với nhiều nền tảng phổ biến như Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento.

Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ việc sử dụng phiên bản tiền thân là Mambo, rồi Joomla! 1.0 và đến hiện tại là Joomla! 5.x.

Dustin Dũng cũng là người phụ trách chính cho dự án XiroAdmin - giao diện Admin Joomla được sử dụng hàng đầu thế giới.

Dustin Dũng cũng mở ra một phiên bản với các cấu hình sẵn có với tên gọi XiroWeb Platform chuyên phục vụ các đơn vị tại Việt Nam.