Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Hướng dẫn này chỉ dành cho tài khoản email zoho có quyền admin. Hướng dẫn cách vào hệ thống quản trị để tạo email, xóa email và chỉnh sửa các thiết lập.

Hướng dẫn vào phần Control Panel quản trị của hệ thống email zoho

 Sau khi đăng nhập vào hộp mail, click vào icon user phía trên cùng bên phải của hộp thư.

Cách vào control panel

 

Bạn sẽ nhìn thấy button Control Panel, click vào đó

 nút control panel zoho email

 

Hướng dẫn thêm tài khoản email zoho

Click vào menu User Detail -> Add User, và điền các thông tin vào form để tạo email.

 

 tạo email zoho trong control panel

 

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5