Hôm nay Joomla đã thông báo có bản nâng cấp mới lên phiên bản 4.1.3 và 3.10.9. 

Các vá lỗi và chức năng trong bản 4.1.3

Chủ yếu là các bản vá lỗi và fix lỗi

Bug fixes and Improvements with 4.1.3

  • Cải tiến bổ sung cho PHP 8.1 (see)
  • Cải tiến tiến trình SVG upload (#37703)
  • Cải thiện ngôn ngữ (see)
  • Cải thiện quá trình tạo giao diện child (#36250)
  • Fix scheduler DB query (#37463)
  • Cải thiện Cassiopeia SCSS variables got the !default flag (#37360)

Về Joomla

Nếu bạn chưa biết Joomla là gì, thì xin giải thích nhanh là Joomla là mã nguồn để làm web CMS như báo điện tử, web doanh nghiệp, web trường học được viết bằng ngôn ngữ PHP, SQL. Với kiến trúc MVC hiện đại.

Dustin Dzung