Bài viết này quay lại cách cài đặt joomla từ đầu và bổ sung các bài viết để tạo trang blog trong 60 phút. Chủ yếu dành cho bạn xem để nắm được các bước thao tác cài đặt, tạo category, đăng bài, bổ sung các module cần thiết vào website.

Các phần thực hiện trong clip hướng dẫn này đã được giới thiệu ở các bài trước nên không có nhiều lý thuyết ở bài này. Các clip này có thêm phần thu âm hướng dẫn, nên sẽ thuận tiện hơn chút cho bạn, bạn có thể mở âm thanh để theo dõi các clip này.

Do clip quay bằng phần mềm miễn phí, bị giới hạn thời gian quay là 10 phút, nên bạn chịu khó theo dõi qua trình tự các clip.

Phần 1: Cài đặt joomla từ đầu

 

Phần 2: Đăng bài cho blog

Phần 3: Đăng bài cho blog tiếp theo, menu About me và thêm module

Phần 4: Thêm các module banner, các module hiển thị tin ở cột phải

Phần 5: Thêm các module hiển thị chân trang bài viết các tin liên quan, tin cùng danh mục, tag cho các bài viết trong joomla

Phần 6: Cài đặt giao diện template mới cho blog

 

Tác giả

Nguyễn Tiến Dũng - XiroWeb