Slideshow CK là extension tạo slide hình ảnh chuyển động với rất nhiều hiệu ứng thay đổi khác nhau rất bắt mắt. Có khá nhiều hiệu ứng và option linh hoạt cho bạn sử dụng.

Slideshow CK

Slideshow CK là extension tạo slide hình ảnh chuyển động với rất nhiều hiệu ứng thay đổi khác nhau rất bắt mắt. Có khá nhiều hiệu ứng và option linh hoạt cho bạn sử dụng.

Module

Thông tin

  • Free và Pro
  • Bao gồm: Module
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: joomlack.fr

 

 Cách sử dụng App Slideshow CK là tạo module. Các thành phần điều khiển đều nằm ở module, vì vậy bạn có thể tạo bao nhiêu module slideshow trên một trang cũng được.

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng module

Tab 1:

Khi tạo module, Tab đầu tiên chỉ là thông tin giới thiệu về module và các sản phẩm khác của đơn vị phát triển

 

Tab 2

Tại tab 2: Source là nơi bạn thêm các hình ảnh, thay đổi hoặc loại bỏ hình ảnh. Têm các đoạn văn bản, check link vào hình ảnh.

 

-/-