Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Giới thiệu một số website xây dựng với Xiroweb Platform

 

 

 

Xiroweb Platform dùng công nghệ gì, mã nguồn code ra sao, các yêu cầu kỹ thuật

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5