Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Giới thiệu một số tính năng nổi bật của Xiroweb Platform

 

Tính năng nổi bật của Xiroweb Platform

 

Giao diện đẹp và mạnh mẽ

Giao diện của Xiroweb Platform rất mạnh mẽ, uyển chuyển, và đẹp. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nơi cung cấp các giao diện phù hợp với bạn. 

Xiroweb Platform có thể sử dụng cùng lúc nhiều giao diện, bạn có thể chọn mỗi menu một giao diện riêng. Xiroweb Platform còn cho phép bạn tạo ra nhiều bộ cấu hình khác nhau từ giao diện gốc để sử dụng lên từng trang khác nhau trên website.

Một trong những cách sử dụng thường thấy là tạo trang landing page trên cùng hệ thống nhưng tạo được sự khác biệt về giao diện và nội dung.

 

User thành viên

Được tích hợp sẵn trong lõi của Xiroweb Platform. Hệ thống User và User Group tạo thành sức mạnh quan trọng giúp cho việc xây dựng các chức năng liên quan đến tài khoản khách hàng. Bạn có thể tạo trang đăng nhập, đăng ký, trang tài khoản cùng thông tin riêng cho từng tài khoản mà bạn muốn.

Phân quyền

Chức năng phân cấp phân quyền cực mạnh, rất ổn định được tích hợp bên trong lõi của Xiroweb Platform. Chính vì vậy mà có thể phân chia website cho nhiều nhóm thành viên khác nhau, cùng một trang tùy vào thành viên đăng nhập được xếp trong nhóm nào mà sẽ nhận được thông tin tương ứng mà bạn sắp xếp cho họ.

Các website trường học hoặc website báo chí yêu cầu phân chia quyền truy cập, quyền xem, quyền đăng, kiểm duyệt, chỉnh sửa đến từng phòng ban. Tính năng phân quyền và user thành viên giúp người điều hành xây dựng web rất thuận lợi để phân chia quyền cụ thể đến từng bộ phận.

Và bạn cũng có thể xác định quyền lên từng thành phần nhỏ của website, những thành viên có quyền mới có thể xem hoặc sử dụng chức năng trong thành phần đó. Nhờ tính năng này, bạn có thể tạo ra sự khác biệt với những thông tin, chức năng chỉ dành cho nhóm thành viên VIP, nhóm thành viên thân thiết, thành viên bình thường của bạn.

Hệ thống Nạp - Chạy cực kỳ linh hoạt

Xiroweb Platform có cơ chế rất tuyệt đảm bảo cho toàn hệ thống luôn chạy với hiệu suất tối ưu. Cơ chế nạp module, nạp template, plugin, language... linh hoạt, cho phép sắp xếp loại bỏ các thành phần được gọi nhưng không được sử dụng. Cơ chế đó còn đảm bảo tính toán và chạy thực thi một cách tối ưu và đảm bảo hiệu suất hoạt động của website.

Tính năng mở rộng đa dạng

Xiroweb Platform có hệ thống lõi với triết lý rõ ràng, thống nhất, nhờ vậy việc xây dựng các tính năng mở rộng của các developer cũng rất thuận lợi, kết quả làXiroweb Platform có rất nhiều tính năng mở rộng rất đa dạng và uyển chuyển, đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau.

Tính năng mạnh mẽ phù hợp với bạn

Xiroweb Platform uyển chuyển và thuận lợi hơn trong việc triển khai các hệ thống phức tạp trong thời gian ngắn.

Bạn có thể làm blog, làm website giới thiệu doanh nghiệp, web tin tức, web bán hàng với Xiroweb Platform

Chính vì vậy,Xiroweb Platform có thể được sử dụng cho các nhóm startup, các trường đại học nơi có nguồn lực giới hạn nhưng vẫn cần một hệ thổng đủ mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu chức năng.

 

Tóm lại,

Xiroweb Platform rất thuận lợi để bạn làm web từ nhỏ đến web site lớn:
  • Không khó để bắt đầu vớiXiroweb Platform, 
  • Bạn muốn tác động nhiều hơn đến mọi thành phần trên website,
  • Bạn quan tâm tới hiệu suất hoạt động nhiều hơn, đáp ứng cho nhiều truy cập cùng lúc,
  • Bạn cần thêm các thành phần mở rộng nhiều tính năng hơn cho website như: user, phân quyền, xử lý dữ liệu...
  • Bạn có thời gian để chú tâm học làm web với joomla một cách nghiêm chỉnh.

Nếu bạn có khả năng lập trình, và đang startup thì Xiroweb Platform giúp bạn nhanh chóng xây dựng các mô hình chức năng web với nguồn lực nhỏ . 

Bắt đầu với Xiroweb Platform

 

 

Download

  

 

 

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5