Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Tìm hiểu sâu hơn về công nghệ xây dựng nên Xiroweb Platform và các yêu cầu cần có khi sử dụng Xiroweb Platform để xây dựng và phát triển web.

 

Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình PHP

Xiroweb Platform bao gồm hàng ngàn file mã nguồn code (khoảng 8000 file) chủ yếu được viết bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới hiện nay, ngôn ngữ lập trình PHP. 

Hệ cơ sở dữ liệu MySQL

Những file mã nguồn code PHP này là cố định và không thay đổi khi sử dụng, nên các dữ liệu động trên website như nội dung, thông tin người dùng, các thay đổi trên website được vận hành trên hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Xiroweb Platform sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu cho web.

Công nghệ web: html 5, css, javascript

 Html, css và javascript giúp cho trình duyệt (ví dụ chrome) dựng lên giao diện website theo yêu cầu. Xiroweb Platform xuất ra các html 5, css và javascript để tương tác với trình duyệt.

Kiến trúc

Mô hình (model) MVC

Các chức năng xây dựng trên Xiroweb Platform áp dụng theo mô hình MVC, đây là mô hình xây dựng lập trình chức năng được sử dụng cực kỳ phổ biến và rộng rãi trên toàn thế giới khi xây dựng các ứng dụng web. Việc lập trình code chức năng theo mô hình MVC là một trong những phương pháp hiện đại trong lập trình, tạo nên sự thuận lợi khi xây dựng chức năng và kiểm soát hoạt động của hệ thống.

Joomla Framework

Bộ máy động lực chính của hệ thống sử dụng Joomla Framework, bộ máy động lực này điều phối mọi hoạt động của hệ thống, dựng lên kiến trúc chung đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động chính xác và ổn định. Joomla Framework với các chức năng mạnh mẽ, chặt chẽ và ổn định tạo nên sức mạnh cần thiết cho Xiroweb Platform.

Vận hành web với Xiroweb Platform

Bộ mã nguồn Xiroweb Platform cần được đặt lên một hosting/server, tiến hành các khai báo kết nối ban đầu để cấu hình hệ thống. Sau bước cơ bản trên, web đã sẵn sàng hoạt động để bạn có thể tiếp tục các bước bổ sung dữ liệu, chức năng mở rộng, giao diện cho website. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết hosting là gì để hiểu rõ hơn.

Để thuận lợi cho quá trình phát triển, xây dựng web, người ta thường dùng một số phần mềm để giả lập hosting/server. Ví dụ như XAMPP. 

Yêu cầu của hosting/server để vận hành được Xiroweb Platform

 Khi bạn mua/thuê hosting/server để đặt web, lưu ý các thông số ở bản bên dưới.

Software Tốt nhất Tối thiểu Thông tin thêm
PHP 7.3 + 5.3.10
https://www.php.net
(Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, MB Language = Default)
Supported Databases
MySQL 5.5.3 + 5.1
https://www.mysql.com

(InnoDB support required)

       
       
Supported Web Servers
Apache 2.4 + 2.0
https://www.apache.org
(with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
       

 

Tính năng nổi bật của Xiroweb Platform
.

 

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5