Khi bạn đọc tài liệu hướng dẫn, bạn hay gặp thuật ngữ là mở Frontend hoặc Backend

Đó là tên gọi cho 2 thành phần trên website joomla. Joomla tách riêng phần quản trị thành một nơi riêng và phần website với giao diện hiển thị dành cho khách truy cập thành một nơi riêng.

 

Trang quản trị Administrator - Backend hoặc Back-end

Joomla tách riêng trang quản trị thành một nơi riêng, và dân tình hay gọi là Backend. Để mở trang backend thì trên thanh địa chỉ của website bạn gõ thêm /administrator

Trong ví dụ thực hành địa chỉ đầy đủ để vào backend là https://xiroweb.joomla.com/administrator/

Giao diện trang Administrator là cố định, không cần thay đổi nhiều, vì chỉ có bạn truy cập thôi mà. 

Frontend hoặc Front-end

 Và website khi truy cập bình thường bạn thấy, là nơi khách xem website vào xem các nội dung trên website của bạn. Và giao diện Frontend thì đủ mọi hình hài, cũng chính là mục tiêu của bạn khi thiết kế website ngoài nội dung đó.

Tất nhiên rồi, Front-end thì không có administrator như ở phía trên.

Nguyễn Tiến Dũng