Các nội dung hướng dẫn ở đây đã cũ, viết cho Joomla! phiên bản 3 (không còn được sử dụng nữa). Xin chỉ đọc qua cho biết.

Các tài liệu cho phiên bản Joomla! 4 đang được XiroWeb xây dựng lại.

Hướng dẫn cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho joomla, gói ngôn ngữ này giúp bạn chuyển đổi các văn bản mặc định có sẵn bằng ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt. 

 

Bước 1: Trong trang backend, mở trang Language

 

Bước 2: Bấm nút install Languages và chọn gói ngôn ngữ để cài đặt

 Cài đặt gói ngôn ngữ joomla

 

Gõ vietnam và bấm nút tìm kiếm và bấm vào button Install để bắt đầu cài đặt

 

Bước 3: Kích hoạt gói ngôn ngữ Vietnamese cho trang Frontend

 Trở về trang Language

 Lưu ý nếu bạn thiết lập url thân thiện thì cần cài đặt bổ sung gói fix  ngôn ngữ giúp tự động chuyển động title tiếng việt sang alias mà không mất ký tự. 

Gói download Bản fix Chuyển đổi tiêu đề tiếng việt sang alias không dấu và xem thêm Joomla Các bước cấu hình đường dẫn thân thiện URL để tăng chất lượng SEO

 

Tác giả

Nguyễn Tiến Dũng - XiroWeb