Trang hồ sơ tài khoản hay trang profile là nơi sau khi user đăng nhập xong được chuyển tới đây. Và đây cũng là nơi để bố trí hiển thị các thông tin riêng cho user đó. 

Tạo Menu Item cho trang hồ sơ tài khoản

Trang đăng ký tài khoản cho phép một người đăng ký tài khoản vào website.

Xem và làm theo các hình ảnh phía bên dưới :

 • Vào phần quản lý menu, chọn Main Menu hoặc một Menu Type khác mà bạn đã tạo
 • Bấm nút New, chờ trang chuyển qua trang Menus: New Item
 • Bấm vào Nút Select, chờ popup hiện lên
 • Chọn Users, Trong menu xổ ra, chọn tiếp Registration Form, popup sẽ kích hoạt quay về trang đầu
 • Thêm title (tiêu đề) và alias tạo đường dẫn cho url, rồi bấm SAVE
 • Kiểm tra ngoài frontend

 

 

 

Sau khi popup hoàn thành:

 • Menu Item Type: đã được chọn là User Profile
 • Menu Title: Bạn hãy điền tiêu đề menu
 • alias: sẽ được tự động tạo từ Menu Title hoặc bạn chủ động tạo theo ý bạn
 • Access: xác định quyền truy cập vào trang này, chọn là Registered, tức là chỉ cho phép những tài khoản đã đăng nhập mới truy cập được trang này. Nếu chỉ là khách xem và chưa đăng nhập thì không thể thấy được trang này.

 

Kết quả trang frontend

 • Sau khi đăng nhập sẽ thấy Menu Hồ sơ tài khoản
 • Và xem được nội dung của Hồ sơ tài khoản

Nếu chưa đăng nhập:

 • Trên menu không xuất hiện Hồ sơ tài khoản
 • Nếu copy url rồi dán vào trình duyệt và enter, trang login sẽ hiện ra buộc người xem phải có tài khoản mới được truy cập

 

 

Sắp xếp thêm các module vào Menu Item Hồ sơ tài khoản

Hãy xem lại hướng dẫn tại Giáo trình Toàn tập tự học thiết kế web bằng joomla phần phối hợp giữa module + position + template + menu item

Và bổ sung thêm khi thiết lập module cho Hồ sơ tài khoản là tại tab Menu Assignment chỉ chọn duy nhất vào menu Item Hồ sơ tài khoản

 

Tác giả

Nguyễn Tiến Dũng