Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

AcyMailing Starter là app với chức năng chuyên gửi email và email marketing. AcyMailing Starter là phiên bản miễn phí tính năng giới hạn. Dù vậy AcyMailing Starter vẫn có các chức năng cần thiết đủ đáp ứng cho bạn khi cần gửi email đến các thành viên, và email marketing đến đối tượng của bạn.

AcyMailing Starter

AcyMailing Starter là app với chức năng chuyên gửi email và email marketing. AcyMailing Starter là phiên bản miễn phí tính năng giới hạn. Dù vậy AcyMailing Starter vẫn có các chức năng cần thiết đủ đáp ứng cho bạn khi cần gửi email đến các thành viên, và email marketing đến đối tượng của bạn.

Component, Modules, Plugins

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm: Component, Modules, Plugins
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 4
  • Phát triển bởi: acyba.com

Điểm qua chức năng nổi bật của AcyMailing Starter

  • Email html: Tạo email format dạng html khá đẹp với giao diện có bố cục - màu sắc, trực quan hơn dạng email dạng văn bản thuần mà bạn thường thấy.
  • Tạo danh sách và import email: AcyMailing Starter cho bạn tạo và quản lý nhiều danh sách email, và bạn có thể lưu các danh sách này để gửi email theo loạt danh sách đó. Các email trong danh sách có thể nhập từ nhiều nguồn: như từ nguồn thông tin thành viên trên website, từ những người đăng ký, hoặc từ excel
  • Kiểm soát tiến trình gửi mail:Nếu bạn gửi quá nhiều email liên tục trong thời gian quá ngắn, email của bạn có thể bị dánh dấu vào danh sách đen. Để đảm bảo email được gửi đi không bị vào spam, AcyMailing Starter cung cấp cho bạn bộ công cụ để kiểm soát tiến trình gửi email: số lượng email gửi mỗi lần, thời gian trì hoãn để gửi đợt email tiếp theo. 
  • Module subscriber: module này tạo ra một form đăng ký theo dõi, tuỳ theo cấu hình của bạn, thông tin của người đăng ký sẽ được đưa vào các danh sách email bạn đã tạo. 

-/-

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5