App Simple Image Gallery cung cấp một plugin giúp bạn đặt cả album ảnh vào một ví trí bất kỳ trong bài viết, vào module văn bản tự do. Chỉ với một đoạn code thêm vào nơi mà bạn muốn là được ngay thôi.

Simple Image Gallery

App Simple Image Gallery cung cấp một plugin giúp bạn đặt cả album ảnh vào một ví trí bất kỳ trong bài viết, vào module văn bản tự do. Chỉ với một đoạn code thêm vào nơi mà bạn muốn là được ngay thôi.

 Plugin

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm:  Plugin
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi:

Cách sử dụng là sử dụng đoạn code sau vào bất cứ nơi nào trong bài viết hoặc module văn bản tự do.

{gallery}folder_anh{/gallery}

Hãy thay thế đoạn folder_anh bằng tên folder chứa ảnh của bạn được đặt trong trong folder image nha.