App Solidres giúp bạn xây dựng website book phòng khách sạn, nhà hàng... là app lớn cung cấp hàng trăm tính năng tuỳ chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong chu trình giới thiệu, xem phòng, check phòng trống, đặt phòng, check in, checkout, thanh toán.

Solidres

App Solidres giúp bạn xây dựng website book phòng khách sạn, nhà hàng... là app lớn cung cấp hàng trăm tính năng tuỳ chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong chu trình giới thiệu, xem phòng, check phòng trống, đặt phòng, check in, checkout, thanh toán.

Component Modules Plugins

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm: Component, Modules, Plugins
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: solidres.com