Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

App GTranslate giúp bạn dịch tự động trang web của bạn sang ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng. GTranslate sử dụng công cụ dịch của google để dịch trang web của bạn.

GTranslate

App GTranslate giúp bạn dịch tự động trang web của bạn sang ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng. GTranslate sử dụng công cụ dịch của google để dịch trang web của bạn.

 Module 

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm: Module
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi: gtranslate.net

Sau khi cài đặt App GTranslate, vào tạo module để sử dụng.

 

 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5