App JEvents cung cấp cho bạn các tính năng  thông tin theo dạng lịch Calendar. 

JEvents

App JEvents cung cấp cho bạn các tính năng  thông tin theo dạng lịch Calendar. 

Component Modules Plugins

Thông tin

  • Free
  • Bao gồm: Component, Modules, Plugins
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi:

Website bạn thường xuyên thông tin về các lịch trình, sự kiện và bạn muốn thể hiện các thông tin đó một cách trực quan như xếp thông tin trong một bảng lịch tháng, lịch ngày, lịch năm, thì App JEvents là một giải pháp bạn nên tham khảo.

Thông tin chi tiết mỗi sự kiện được bổ sung bởi các trường dữ liệu giúp bạn tiện lợi trong việc thể hiện thông tin như:

  • Mô tả sự kiện
  • Bản đồ tích hợp
  • Văn bản mô tả sự kiện
  • ...

Module tiện ích kèm theo giúp bạn thể hiện bảng lịch tháng giúp người xem tiện lợi trong việc quan sát các thông tin sự kiện.