Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

 

Module là các khối chức năng (như slideshow, banner, tin mới nhất, tin tiêu điểm, thống kê...) mà bạn có thể đặt vào các vị trí khác nhau mà bạn muốn trên website. Bạn có thể đặt một module vào vị trí được quy định sẵn như vị trí ở bên trái, bên phải, bên trên cùng của trang web, phía trên menu, phía dưới menu, phía dưới chân trang. Các vị trí cho phép bạn đặt module vào đó được gọi là Điểm neo - Position.

Điểm neo - Position

Điểm neo (Position) là nơi để bạn đặt các module vào đó. Số lượng module đặt vào điểm neo (position) là không giới hạn, bạn có thể đặt rất nhiều module vào một điểm neo vẫn được. Tuỳ thuộc vào giao diện (template) mà số lượng, vị trí, tên gọi của  điểm neo (position) là khác nhau. 

Làm sao để biết các điểm neo (position) trên giao diện đang sử dụng?

Cách xem điểm neo (position) như sau.

Trong trang administrator, vào menu Giao diện, mỗi giao diện bên dưới đều có nút Layout. Click vào đó để xem giao diện và các Điểm neo (Position).

 

Mũi tên minh hoạ chỉ ra các Điểm neo (Position) có trên giao diện Xirostart

 

Các chức năng module

Có nhiều module với chức năng khác nhau để bạn lựa chọn và sử dụng phù hợp với mục đích của bạn, như module slideshow bạn hay sử dụng trên trang chủ, module banner, module tin mới nhất, module tin đặc biệt, module thông kê số người vào site, module thể hiện một thông báo văn bản...

Trên mã nguồn Xiroweb Platform bao gồm một số module cơ bản để bạn sử dụng. Và ngoài ra còn có cả một kho app module đa dạng tính năng trên website Xiroweb.com bạn có thể tải và  cài đặt để sử dụng cho website của bạn. 

Thực hành thêm một thông báo văn bản vào Điểm neo (position) Cột trái trên giao diện Xirostart

Để thêm một văn bản hoặc một hình ảnh, bạn sử dụng Module Custom HTML - Văn bản tự do

Trong trang administrator, vào menu Giao diện, bấm vào nút Tuỳ biến trên giao diện Xirostart. 

 

Bấm vào nút Thêm module, trên danh sách hiện ra, bấm chọn vào Custom HTML - văn bản tự do.

 

 

Form thông tin cấu hình module hiện ra, hãy nhập Tiêu đề, nội dung muốn hiển thị.

 

 

Chọn Điểm neo - Position

Hãy đảm bảo bạn đã chọn vị trí Điểm neo (Position)

 

Bấm nút chọn, và trên giao diện hiện ra, bấm chọn vào cot-trai.

Lưu lại và xem kết quả.

Bài kế tiếp

Bài kết tiếp bạn sẽ tạo thêm cho mình các Danh mục, và thêm các bài viết mới vào trang web qua bài hướng dẫn Thêm danh mục và các bài viết vào website.

 Dustin Duzng - XiroWeb 

Dustin Dzung
Author Dustin Dzung

Dustin Dũng có 15 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, SQL, Đã thực hiện qua các dự án với Joomla!, Wordpress, Opencart, PrestaShop, Magento. Với Joomla!, Dustin Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm, từ Mambo, rồi Joomla 1.0 và bây giờ là Joomla! 5