Trong bài trước bạn đã tạo menu Đăng ký, đăng nhập để khách xem web có thể truy cập và đăng ký thành viên. Và sau khi họ đã đăng ký, đăng nhập chúng ta muốn thành viên đã đăng nhập có thể xem được các thông tin tài khoản đăng ký (tên, email...). Tất nhiên là chúng ta chỉ cho thành viên đã đăng nhập thấy thôi, còn khách truy cập bình thường chưa đăng nhập thì chưa nên thấy menu này. Đây là cách thực hiện.

 

Tạo menu mà điểm kết nối là Hiển thị profile hồ sơ thành viên

 

Chọn field truy cập là Registered: chỉ cho thành viên đã đăng nhập

Sau khi bạn đã chọn điểm kết nối, và trở về phần điều chỉnh tiếp theo của menu. Hãy nhìn các field ở phía bên tay phải, tìm đến field Truy cập

Field này cho phép bạn chỉ định ai sẽ thấy được menu này. Và chúng ta chỉ muốn thành viên đã đăng nhập xem được menu này, vì vậy chọn là Registered.

 

 

Menu Thoát - Đăng xuất

Tương tự như trên với menu chọn điểm kết nối là Trang đăng xuất. Nhớ chọn field Truy cập là Registered bạn nhé.

 

Thử tạo tài khoản

Nào, bây giờ bạn hãy vào menu Đăng ký trên website của bạn, thử đăng ký một tài khoản nào đó và đăng nhập xem sao. Và hãy nhớ tài khoản này, chúng ta sẽ sử dụng tài khoản này để thử nghiệm, thực hành cho các bài tiếp theo đó.

Bài kế tiếp: hiểu sâu hơn về phân quyền truy cập

Trên website, bạn muốn vùng quảng cáo này chỉ xuất hiện cho khách, nhưng không xuất hiện khi thành viên đang đăng nhập. Bạn muốn trên trang chủ có thêm một vùng tin VIP dành cho thành viên đã đăng nhập. Bạn cũng muốn tạo một danh mục tin chỉ dành cho thành viên đã đăng nhập. Bài kế tiếp Quyền hành của bạn: Phân quyền truy cập, ai được phép xem giúp bạn hiểu và chỉ định, phân quyền truy cập từng thành phần trên website của bạn.

Dustin Dzung - Xiroweb